Národní kolo 2023

Ve dnech 5. a 6. června 2023 se v areálu Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze konalo národní kolo 13. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). Celkem se národního kola účastnilo 12 tříčlenných družstev, které postoupily z předchozích regionálních kol. V boji o titul nejlepšího týmu, se tak družstva utkala v teoretických i praktických zkouškách, ověřujících znalosti o evropském a českém lesnictví. 

První den soutěže se odehrál ve velkolepém prostředí zámku Kostelec nad Černými lesy, kde se účastníci potýkali s písemným testem sestaveným z anglicky formulovaných otázek o evropském lesnictví. Následně prezentovali své nápady na téma "Život bez dřeva" v rámci volného výběru formy prezentace, nicméně v angličtině. Kromě soutěžních aktivit byla pro účastníky připravena bohatá nabídka doprovodných akcí, mimo učebních textů a celé řady pomůcek FLD ČZU, byl v provozu také fotokoutek, účastníci se rovněž zúčastnili prohlídky zámku. Večer se pak nesl v duchu společenských her a promítání filmu.

Druhý den soutěže se v Arboretu ČZU v Kostelci nad Černými lesy konala její praktická část. I přes nepřízeň počasí museli soutěžící absolvovat program celkem 8 stanovišť zaměřených na různé aspekty lesnictví (např.: myslivost, ochrana lesa, pěstování lesa, botanika, dendrometrie, dendrologie a lesní těžba).

Vítězové soutěže byli slavnostně vyhlášeni za účasti zástupců partnerů soutěže. V kategorii mladších žáků (do 15 let) zvítězilo družstvo ze Základní školy Starý Jičín, ve složení: Jana Adamcová, Martina Adamcová a Terezie Michalíková. V kategorii starších žáků (16-20 let) triumfovalo družstvo z Gymnázia nad Alejí, reprezentované Terezou Vávrovou, Ondřejem Švermou a Šimonem Hájkem. Toto družstvo se tak stalo také absolutním vítězem soutěže.

                                 GRATULUJEME SAMOZŘEJMĚ VÍTĚZŮM, ALE ROVNĚŽ VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!

Ročník soutěže YPEF 2022/2023 zaznamenal rekordní účast. Celkově se od místních po národní kolo zúčastnilo 1 752 účastníků, z toho 1 089 účastníků v mladší kategorii (363 družstev) a 663 účastníků ve starší kategorii (221 družstev).

Česká lesnická společnost jako garant soutěže YPEF děkuje Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze za zajištění národního kola, zrovna tak dalším partnerským institucím, kterými jsou: Ministerstvo zemědělství ČR, Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a statky ČR, s. p., PEFC, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, Lesnické školy Písek, SLŠ Žlutice, ÚHÚL Brandýs nad Labem a ÚZEI.

 

Regionální kola 2023

Týmy, které zvítězili v kolech místních, se utkaly právě na regionální úrovni, a to v Praze, v Brně, v Písku, ve Žluticích, v Hranicích a v Trutnově.

Postoupivší týmy se následně utkaly v národním kole, popsaném výše.

 

* Regionální kolo - VOŠL a SLŠ PÍSEK

Jedním z prvních regionálních kol v roce 2023 bylo 19.4. právě regionální kolo YPEF na půdě Vyšší Odborné Školy Lesnická A Střední Lesnické Školy Bedřicha Schwarzenberga Písek (VOŠL a SLŠ PÍSEK). Soutěžilo se v kategorii mladších a starších žáků. Soutěžní program byl doplněn o přednášky kynologů, včetně ukázek upotřebitelných loveckých plemen psů, o povídání sokolníka, zrovna tak s živým exponátem, či o aktivity na střelnici a prohlídku historické budovy školy.

V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo ve složení: Silvie Jindrová, Anna Hobzová, Anna Střelcová (Gymnázium Český Krumlov); v kategorii starších žáků: Adam Sova, Ondřej Löffelmann, Petr Nusko (VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek).

 

* Regionální kolo - ČLA Trutnov

19.4.2023 se rovněž konalo regionální kolo v prostorech České lesnické akademie Trutnov (ČLA TRUTNOV). V jeden den se soutěžilo zároveň v kategorii mladších i starších žáků. V budově tradiční lesnické školy se v kategorii mladších žáků z vítězství radovali: Magdalena Bakešová, Hana Flašarová, Anežka Dvořáková (Biskupské gymnázium Hradec Králové); v kategorii starších žáků pak zvítězili: Tadeáš Harasevič, Milan Mrázek, Marek Mühlfait (Česká lesnická akademie Trutnov).

 

* Regionální kolo - FLD ČZU v Praze

Ve dnech 20.-21.4.2023 proběhlo další regionální kolo, tentokráte na území hlavního města Prahy, a sice pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU v Praze). První den byl na pořadu soutěžní program kategorie mladších žáků, kterou opanovali: Vojtěch Polák, Viktorie Blahová, Lukáš Koucký (Gymnázium Jana Keplera); druhý den pak soutěžili starší žáci, v této kategorii zvítězili: Tereza Vávrová, Ondřej Šverma, Šimon Hájek (Gymnázium nad alejí).

 

* Regionální kolo - SLŠ Hranice

26.4. bylo na programu další regionální kolo soutěže YPEF, a sice na půdě Střední lesnické škole Hranice (SLŠ Hranice). V rámci jednoho dne se uskutečnila soutěž pro mladší i starší žáky. Nejúspěšnějšími mladšími žáky se stali: Jana Adamcová, Martina Adamcová, Terezie Michalíková (ZŠ Starý Jičín); ve starší kategorii si pomyslné zlato zasloužili: Michal Kostka, Stanislav Beneda, Jan Hlaváček (SLŠ Hranice).

 

Místní kola 2023

 

* Místní kolo - LS Obecnice

Dne 26.1.2023 proběhlo v areálu Lesní správy VLS, s. p. - Obecnice proběhlo místní kolo soutěže YPEF. 

Předmětem akce bylo samozřejmě ověření znalostí žáků a studentů o lesním hospodářství, ekologii lesa či lesní zvěři, ale zároveň také návštěva areálu zdejší lesní správy, částečně přizpůsobené právě environmentální edukaci. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 tymů (4 mladší kategorie a 4 starší kategorie). 
V kategorii mladších soutěž opanovali: Vojtěch Růžička, Adéla Hrabáková a Aneta Hošková (ZŠ a MŠ Zaječov), v kategorii starších zvítězili: Kamil Prokš, Jakub Schneider a Martin Waldhauser (SLŠ a SOU Křivoklát).

 

* Místní kolo - OŘ jižní Čechy

Ve čtvrtek 2. února 2023 se v prostorách administrativní budovy Lesů České republiky, s. p. OŘ jižní Čechy uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF.

Soutěže se zúčastnilo 8 družstev z Českých Budějovic a Ševětína, které absolvovali písemný test ze znalostí o lese a následné poznávání přírodnin. V kategorii mladších zvítězilo družstvo ve složení: Filip Rozkopal, Jakub Dvořák a Michaela Bromová (Gymnázium J.V. Jirsíka), v kategorii starších pak opanovali: Anna Krásnická, Vojtěch Tříska a Jakub Weiter (Gymnázium J.V. Jirsíka).

Zpestřením dopoledne byla návštěva studentů – sokolníka, trubače a členek Střeleckého kroužku ze SLŠ Písek. Na přípravě akce se podíleli také Lesy ČR, s.p. a ÚHÚL Brandýs nad Labem.

 

* Místní kolo - areál Sv. Linhart Lázeňské lesy Karlovy Vary

Místní kolo konané 1.2.2023 v areálu Lázeňských lesů Karlovy Vary, které pořádalo VLS, s.p., divize Karlovy Vary.

Celkem se zúčastnilo 5 družstev v kategorii mladší žáci. Vítězem se stalo družstvo ze ZŠ Dukelská Kraslice ve složení: Tomáš Georgián, David Šudák a Jan Jakub Tiurin.

 

 * Místní kolo - Český Krumlov

V pondělí 13. února 2023 se v prostorách Gymnázia Český Krumlov uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF.

Soutěže se zúčastnilo 15 družstev z Českého Krumlova, které absolvovaly písemný test ze znalostí o lese a následné poznávání přírodnin. V kategorii mladších se z vítězství těšili: Silvie Jindrová, Anna Hobzová a Anna Střelcová (Gymnázium Český Krumlov), vítězství v kategorii starších získali: Magdalena Wipplingerová, Anna Janáková a Barbora Jedličková (Gymnázium Český Krumlov).

Zpestřením dopoledne byla návštěva studentů – sokolníka, trubače a studentek s loveckým psem z Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 (SLŠ Písek).

Místního kola se zúčastnilo 30 žáků a 2 pedagogové. Program připravili Lesy ČR, s.p., LZ Boubín, ÚHÚL a SLŠ Písek.

 

* Místní kolo - Horní Planá

Dne 15.2.2023 se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF na LS Horní Plané, majetku VLS, s. p. 

Soutěžilo se v kategorii mladších. V tomto místním kole zvítězilo družstvo ve složení: Anděla Capůrková, Vojtěch Harvalík a Viktorie Šafářová (ZŠ Volary). 

 

* Místní kolo - LS Frýdlant

Dne 15.2.2023 proběhlo místní kolo na lesní správě LČR, s. p., soutěžilo se v obou kategoriích: mladší i starší.
Místní kolo mělo následující vítěze: 

Kategorie mladších žáků: Kristýna Rásó, Petr Kawulycz, Marika Latislavová (ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant)

Kategorie starších žáků: Richard Moc, Tim Husár, Karel Kudrna (Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant)

 

* Místní kolo - Třeboň

Dne 16.2.2023 proběhlo místní kolo soutěže YPEF na Lesní správě LČR, s. p. v Třeboni. 

Z vítězství v místním kole se těšili: Beranová K., Drobilová M. a Lojková K. (ZŠ SNW Kunžak).

 

* Místní kolo - ÚHÚL Brno 

Ve dnech 22. a 23.2. se uskutečnila místní kola soutěže YPEF v budově brněnské pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

V obou kategoriích se celkem zúčastnilo 69 žáků a studentů. V kategorii mladších zvítězili: Žofie Žáková, Barbora Perglová, Natálie Berková (Gymnázia Brno - Řečkovice); kategorii starších ovládli: Jan Vašíček, Vojtěch Hrabal, Eliška Dvořáčková (Gymnázium Boskovice).

 

* Místní kolo - SLŠ Hranice

Dne 24.2.2023 se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF na Střední Lesnické Škole v Hranicích (SLŠ Hranice).
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v mladší kategorii zvítězili: Jana Adamcová, Martina Adamcová, Terezie Michalíková (ZŠ Starý Jičín); ve starší kategorii zvítězili: Michal Kostka, Stanislav Beneda, Jan Hlaváček (SLŠ Hranice).

 

* Místní kolo - Podbořany

Dne 22.2.2023 se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF v Podbořanech. 
V kategorii mladších zvítězili: Světlana Želinská, František Vlasák, Eliška Glončáková (Gymnázium a SOŠ Podbořany); v kategorii starších zvítězili: Viktorie Tuhá, Anna Semerádová, Vojtěch Lorenc (Gymnázium a SOŠ Podbořany)

 

* Místní kolo - SLŠ Písek - mladší kategorie

Dne 1. března 2023 se na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF mladší kategorie. Soutěže se zúčastnilo 17 tříčlenných družstev z 11 základních škol a gymnázií v Písku, Českých Budějovicích, Strakonicích, Jindřichově Hradci, Strmilově, Albrechticích nad Vltavou, Mirovicích a Černěticích. Doprovodný program pro soutěžící vytvořili žáci kroužků: trubačského, kynologického, sokolnického a střeleckého. Z vítězství se těšili: Karolína Slabová, Anna Fraňková, Pavel Meloun (Gymnázium České Budějovice).

 

 * Místní kolo - Lipník nad Bečvou

Dne 2.3. se uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF. V areálu LS Lipník nad Bečvou (VLS, s. p.) se soutěžilo v obou kategoriích (mladší, starší).
V kategorii mladších zvítězili: Tomišková Kristýna, Peťka Denis, Březíková Beáta (Gymnázium J. Škody Přerov), v kategorii starších pak: Herinek Vojtěch, Botor Robin, Doležel Josef (Gymnázium J. Škody Přerov).

 

 * Místní kolo - SLŠ Žlutice

Dne 6.3. se v prostorách Střední lesnické školy Žlutice konalo místní kolo soutěže YPEF, a to v obou kategoriích (mladší, starší). Tohoto místního kola se celkem zúčastnilo 45 žáků/studentů. V kategorii mladších zvítězili: Vojtěch Štika, Štěpán Blažek, Daniel Šmídl (ZŠ Manětín); v kategorii starších pak: Martin Pošmura, Alexandr a Mikuláš Dobiášovi (SLŠ Žlutice).

 

 * Místní kola - Kroměříž

Ve dnech 1. a 2.3. proběhla místní kola soutěže YPEF v budově Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů - pobočka Kroměříž. 
1.3. se konalo místní kolo pro kategorii mladších, ve kterém zvítězili: Aneta Pospíšilíková, Julie Pšenicová a Ema Strouhalová (ZŠ Hulín); 2.3. proběhlo místní kolo pro kategorii starších, v tomto případě zvítězili: Lucie Kuchaříková, Hana Novotná a Mariana Kocmanová (Gymnázium Kojetín).

 

* Místní kolo - Jablonec nad Nisou

Dne 3.3. se konalo místní kolo soutěže YPEF v budově LS Jablonec nad Nisou. V tomto místním kole v kategorii mladších zvítězili: Anna Hloušková, Václav Korbela, Jan Mádl (ZŠ Ivana Olbrachta Semily).

 

* Místní kolo - SLŠ Písek - starší kategorie

Dne 7. března 2023 se na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF starší kategorie. Soutěže se zúčastnily 4 týmy z gymnázia Milevsko, 2 z gymnázia Vimperk a 12 ze zmíněné lesnické školy. Soutěž zpestřily ukázky činnosti kroužků trubačského, kynologického a sokolnického. První místo obhájili bronzoví výherci loňského národního kola: Adam Sova, Petr Nusko a Ondřej Löffelmann (SLŠ Písek).

 

* Místní kolo - Arboretum Sofronka

Dne 8.3. se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF právě v plzeňském Arboretu Sofronka. V tomto místním kole zvítězili: Eliška Smolová, Michal Rada a Michal Kuník (34. ZŠ Plzeň).

 

* Místní kolo - LS Náměšť nad Oslavou

Dne 9.3. se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF, tentokráte v budově LS Náměšť nad Oslavou (LČR, s. p.). Z vítězství se těšili: Jan Sedláček, Jaroslav Chlanda, František Konečný (ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou).

 

* Místní kolo - LS Loučná nad Desnou

Dne 10.3. proběhlo místní kolo soutěže YPEF, v prostorách LS Loučná nad Desnou (LČR, s. p.). Po slavnostním zahájení, které zdejší lesní správce Ján Dvořák a kolektiv, se hned část žáků pustila do teoretické části a statečně si lámaly hlavy nad 20 otázkami ze všech oblastí lesnictví. Některá družstva začala zápolení YPEF praktickou zkouškou. V altánu u lesní správy pro ně bylo nachystáno 20 různých položek na poznávání (mimo jiné vycpaniny zapůjčené z LS Jeseník a LS Janovice). 

Ve starší kategorii zvítězili: Alena Kubíčková, Pavla Šímová, Filip Vyskočil (Gymnázium Šumperk); v mladší kategorii pak: Jan Pospíchal, Vojtěch Macek, Jiří Matějka (Gymnázium Šumperk).

 

* Místní kolo - Klášterec nad Ohří I.

Dne 15.3. se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF, v prostorech LS Klášterec nad Ohří (LČR, s. p.). Soutěžilo se v rámci mladší i starší kategorie. V kategorii mladších se na prvním místě umístili: Eliška Červená, Kateřina Bartáková, Zuzana Kocumová (Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří); v kategorii starších první místo získali: Eliška Spurná, Anna Doležalová a Matěj Kutílek (Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří).

 

* Místní kolo - ÚHÚL Stará Boleslav

Dne 16. 3. 2023 se v budově ÚHÚL, pobočky Stará Boleslav uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF. Na pořádání akce se podíleli také:, LČR, s. p. (OŘ východní Čechy, LS Brandýs nad Labem) a Regionální Muzeum Mělník. Soutěž proběhla v rámci obou kategorií: mladší/starší. Celkem se zúčastnilo 63 soutěžících. 

Mladší kategorii opanovali: Vilém Luzar, Josef Jahoda, Nicol Kotíková (Gymnázium Jana Palacha Mělník); ve starší kategorii pak zvítězili: Adéla Janůrková, Lenka Brtuhansová, Adam Pavlok (Gymnázium Jana Palacha Mělník).

 

* Místní kolo - LS Železná Ruda

Dne 22.3.2023 se na LS Železná Ruda konalo místní kolo soutěže YPEF. V tomto místním kole soutěžili pouze žáci z kategorie mladších žáků. Vítězem se stalo družstvo ve složení: Anežka Kopelentová, Daniela Marešová a Marie Janošíková (ZŠ Železná Ruda).

 

* Místní kolo - ZŠ Plumlov

Další místní kolo 22.3. se odehrálo na základní škole Plumlov (ve spolupráci s VLS, s. p.), soutěžilo se v kategorii mladších. Z výhry se těšili: Jana Procházková, Michaela Štfková, Pavlína Dočkalová (ZŠ Plumlov).

 

* Místní kolo - LS Klášterec nad Ohří II.

Místní kolo konané ve středu 22.3.2023 na LS Klášterec nad Ohří, jako už druhé místní kolo s touto lokací. Zúčastnilo se 5 družstev z kategorie mladší žáci a 2 družstva z kategorie starší žáci. Vítězem a postupujícím do regionálního kola se stalo v kategorii mladší žáci družstvo z Gymnázia Kadaň ve složení Radomír Bulej, Pavel Rypl, Erkhes-Erdene Dorj. V kategorii starší žáci zvítězilo opět družstvo z Gymnázia Kadaň, které reprezentovali Melánie Maliňáková, Jana Gavelková a Vojtěch Hladík.

 

 * Místní kolo -  Gymnázium Jiřího Wolkera

 Dne 23.3.2023 bylo soutěž YPEF zavítala také na Gymnázium Jiřího Wolkera, kde byla soutěž podpořena organizací lesníků VLS, s. p. Vítězství v kategorii mladších získali: Marija Tůma, Monika Cardová, Eliška Tomková (Gymnázium Jiřího Wolkera). 

 

* Místní kolo - LS Bruntál

Další místní kolou soutěže YPEF 23.3.2023 se uskutečnilo v prostředí budovy LS Bruntál (LČR, s. p.). Soutěžilo se v kategorii mladších, z vítězství se těšili: Husárová Eliška, Martina Hynštová, Jan Zlámal (ZŠ Bruntál).

 

* Místní kolo - LS Buchlovice

Další místní kolo se uskutečnilo 24.3.2023 na lesní správě Buchlovice (LČR, s. p.). Soutěžilo se v kategorii mladších žáků. První místa si odneslo družstvo ve složení: Ondřej Hlůšek, René Paleček, Havel Kapounek (ZŠ a MŠ Buchlovice).

 

* Místní kolo - Kostelec nad Černými lesy

29.3.2023 proběhlo místní kolou soutěže YPEF v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy (Lesy ČZU). Celkem se zúčastnilo 8 týmů ze dvou škol, tedy 24 žáků 2. stupně ZŠ. Kromě vědomostní soutěže si žáci užili i krátkou prohlídku zámku. Vítězem soutěže se stalo družstvo: Tobiáš Kolník, Zuzana Marie Vilímcová, Tereza Polanská (ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice).

 

* Místní kolo - LS Česká Lípa

O další místní kolo soutěže YPEF 29.3.2023 se postarali lesníci z LS Česká Lípa (LČR, s. p.). Soutěžilo se v kategorii mladších i starších žáků. Kategorii mladších ovládli: Matouš Šupola, Matyáš Moisel, Ondřej Hanžl (ZŠ Partyzánská Česká Lípa); v kategorii starších pak zvítězili: Adéla Frančová, Kateřina Romanovská, Anna Jahvodková (SZŠ a SOŠ Česká Lípa).

 

* Místní kolo - Olomouc, I.

Opět 29.3.2023, tentokráte však v Olomouci, se uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF, a to v budově pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Olomouci (ÚHÚL). Soutěž v tento den proběhla v rámci kategorie mladších i starších žáků. V kategorii mladších se na prvním místě umístili: Petra Maňásková, Ema Svrčková, Lukáš Paděra (Slovanské gymnázium Olomouc); v kategorii starších pak zvítězili: Jůlie Růžičková, Jakub Kosina, Jakub Sittek (Gymnázium Olomouc-Hejčín).

 

* Místní kolo - Olomouc, II.

30.3.2023 se v Olomouci (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - ÚHÚL) uskutečnilo další místní kolou soutěže YPEF, nicméně již pouze v kategorii mladších žáků. Vítězství si z tohoto kola odvezli: Anděla Florková, Klára Slavíková, Štěpa Buriánek (Gymnázium Jeseník).

 

* Místní kolo - ČLA Trutnov, II.

S koncem března pak 30.3.2023 proběhlo místní kolo také na České lesnické akademii v Trutnově (ČLA Trutnov). Toto kolo opanovali: Tadeáš Harasevič, Milan Mrázek, Marek Mühlfait (ČLA Trutnov).

...................................................................................................................................................................................................................

 

 

Česká lesnická společnost  Ministerstvo zemědělství  Lesy ČR Vojenské lesy a statky  PEFC

  ČLA Image result for lesnická škola logo SLŠŽ