Národní kolo 2023

Ve dnech 5. a 6. června 2023 se v areálu Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze konalo národní kolo 13. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). Celkem se národního kola účastnilo 12 tříčlenných družstev, které postoupily z předchozích regionálních kol. V boji o titul nejlepšího týmu, se tak družstva utkala v teoretických i praktických zkouškách, ověřujících znalosti o evropském a českém lesnictví. 

První den soutěže se odehrál ve velkolepém prostředí zámku Kostelec nad Černými lesy, kde se účastníci potýkali s písemným testem sestaveným z anglicky formulovaných otázek o evropském lesnictví. Následně prezentovali své nápady na téma "Život bez dřeva" v rámci volného výběru formy prezentace, nicméně v angličtině. Kromě soutěžních aktivit byla pro účastníky připravena bohatá nabídka doprovodných akcí, mimo učebních textů a celé řady pomůcek FLD ČZU, byl v provozu také fotokoutek, účastníci se rovněž zúčastnili prohlídky zámku. Večer se pak nesl v duchu společenských her a promítání filmu.

Druhý den soutěže se v Arboretu ČZU v Kostelci nad Černými lesy konala její praktická část. I přes nepřízeň počasí museli soutěžící absolvovat program celkem 8 stanovišť zaměřených na různé aspekty lesnictví (např.: myslivost, ochrana lesa, pěstování lesa, botanika, dendrometrie, dendrologie a lesní těžba).

Vítězové soutěže byli slavnostně vyhlášeni za účasti zástupců partnerů soutěže. V kategorii mladších žáků (do 15 let) zvítězilo družstvo ze Základní školy Starý Jičín, ve složení: Jana Adamcová, Martina Adamcová a Terezie Michalíková. V kategorii starších žáků (16-20 let) triumfovalo družstvo z Gymnázia nad Alejí, reprezentované Terezou Vávrovou, Ondřejem Švermou a Šimonem Hájkem. Toto družstvo se tak stalo také absolutním vítězem soutěže.

                                 GRATULUJEME SAMOZŘEJMĚ VÍTĚZŮM, ALE ROVNĚŽ VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!

Ročník soutěže YPEF 2022/2023 zaznamenal rekordní účast. Celkově se od místních po národní kolo zúčastnilo 1 752 účastníků, z toho 1 089 účastníků v mladší kategorii (363 družstev) a 663 účastníků ve starší kategorii (221 družstev).

Česká lesnická společnost jako garant soutěže YPEF děkuje Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze za zajištění národního kola, zrovna tak dalším partnerským institucím, kterými jsou: Ministerstvo zemědělství ČR, Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a statky ČR, s. p., PEFC, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, Lesnické školy Písek, SLŠ Žlutice, ÚHÚL Brandýs nad Labem a ÚZEI.

 

Regionální kola 2023

Týmy, které zvítězili v kolech místních, se utkaly právě na regionální úrovni, a to v Praze, v Brně, v Písku, ve Žluticích, v Hranicích a v Trutnově.

Postoupivší týmy se následně utkaly v národním kole, popsaném výše.

 

* Regionální kolo - VOŠL a SLŠ PÍSEK

Jedním z prvních regionálních kol v roce 2023 bylo 19.4. právě regionální kolo YPEF na půdě Vyšší Odborné Školy Lesnická A Střední Lesnické Školy Bedřicha Schwarzenberga Písek (VOŠL a SLŠ PÍSEK). Soutěžilo se v kategorii mladších a starších žáků. Soutěžní program byl doplněn o přednášky kynologů, včetně ukázek upotřebitelných loveckých plemen psů, o povídání sokolníka, zrovna tak s živým exponátem, či o aktivity na střelnici a prohlídku historické budovy školy.

V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo ve složení: Silvie Jindrová, Anna Hobzová, Anna Střelcová (Gymnázium Český Krumlov); v kategorii starších žáků: Adam Sova, Ondřej Löffelmann, Petr Nusko (VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek).

 

* Regionální kolo - ČLA Trutnov

19.4.2023 se rovněž konalo regionální kolo v prostorech České lesnické akademie Trutnov (ČLA TRUTNOV). V jeden den se soutěžilo zároveň v kategorii mladších i starších žáků. V budově tradiční lesnické školy se v kategorii mladších žáků z vítězství radovali: Magdalena Bakešová, Hana Flašarová, Anežka Dvořáková (Biskupské gymnázium Hradec Králové); v kategorii starších žáků pak zvítězili: Tadeáš Harasevič, Milan Mrázek, Marek Mühlfait (Česká lesnická akademie Trutnov).

 

* Regionální kolo - FLD ČZU v Praze

Ve dnech 20.-21.4.2023 proběhlo další regionální kolo, tentokráte na území hlavního města Prahy, a sice pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU v Praze). První den byl na pořadu soutěžní program kategorie mladších žáků, kterou opanovali: Vojtěch Polák, Viktorie Blahová, Lukáš Koucký (Gymnázium Jana Keplera); druhý den pak soutěžili starší žáci, v této kategorii zvítězili: Tereza Vávrová, Ondřej Šverma, Šimon Hájek (Gymnázium nad alejí).

 

* Regionální kolo - SLŠ Hranice

26.4. bylo na programu další regionální kolo soutěže YPEF, a sice na půdě Střední lesnické škole Hranice (SLŠ Hranice). V rámci jednoho dne se uskutečnila soutěž pro mladší i starší žáky. Nejúspěšnějšími mladšími žáky se stali: Jana Adamcová, Martina Adamcová, Terezie Michalíková (ZŠ Starý Jičín); ve starší kategorii si pomyslné zlato zasloužili: Michal Kostka, Stanislav Beneda, Jan Hlaváček (SLŠ Hranice).

 

Místní kola 2023

 

* Místní kolo - LS Obecnice

Dne 26.1.2023 proběhlo v areálu Lesní správy VLS, s. p. - Obecnice proběhlo místní kolo soutěže YPEF. 

Předmětem akce bylo samozřejmě ověření znalostí žáků a studentů o lesním hospodářství, ekologii lesa či lesní zvěři, ale zároveň také návštěva areálu zdejší lesní správy, částečně přizpůsobené právě environmentální edukaci. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 tymů (4 mladší kategorie a 4 starší kategorie). 
V kategorii mladších soutěž opanovali: Vojtěch Růžička, Adéla Hrabáková a Aneta Hošková (ZŠ a MŠ Zaječov), v kategorii starších zvítězili: Kamil Prokš, Jakub Schneider a Martin Waldhauser (SLŠ a SOU Křivoklát).

 

* Místní kolo - OŘ jižní Čechy

Ve čtvrtek 2. února 2023 se v prostorách administrativní budovy Lesů České republiky, s. p. OŘ jižní Čechy uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF.

Soutěže se zúčastnilo 8 družstev z Českých Budějovic a Ševětína, které absolvovali písemný test ze znalostí o lese a následné poznávání přírodnin. V kategorii mladších zvítězilo družstvo ve složení: Filip Rozkopal, Jakub Dvořák a Michaela Bromová (Gymnázium J.V. Jirsíka), v kategorii starších pak opanovali: Anna Krásnická, Vojtěch Tříska a Jakub Weiter (Gymnázium J.V. Jirsíka).

Zpestřením dopoledne byla návštěva studentů – sokolníka, trubače a členek Střeleckého kroužku ze SLŠ Písek. Na přípravě akce se podíleli také Lesy ČR, s.p. a ÚHÚL Brandýs nad Labem.

 

* Místní kolo - areál Sv. Linhart Lázeňské lesy Karlovy Vary

Místní kolo konané 1.2.2023 v areálu Lázeňských lesů Karlovy Vary, které pořádalo VLS, s.p., divize Karlovy Vary.

Celkem se zúčastnilo 5 družstev v kategorii mladší žáci. Vítězem se stalo družstvo ze ZŠ Dukelská Kraslice ve složení: Tomáš Georgián, David Šudák a Jan Jakub Tiurin.

 

 * Místní kolo - Český Krumlov

V pondělí 13. února 2023 se v prostorách Gymnázia Český Krumlov uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF.

Soutěže se zúčastnilo 15 družstev z Českého Krumlova, které absolvovaly písemný test ze znalostí o lese a následné poznávání přírodnin. V kategorii mladších se z vítězství těšili: Silvie Jindrová, Anna Hobzová a Anna Střelcová (Gymnázium Český Krumlov), vítězství v kategorii starších získali: Magdalena Wipplingerová, Anna Janáková a Barbora Jedličková (Gymnázium Český Krumlov).

Zpestřením dopoledne byla návštěva studentů – sokolníka, trubače a studentek s loveckým psem z Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 (SLŠ Písek).

Místního kola se zúčastnilo 30 žáků a 2 pedagogové. Program připravili Lesy ČR, s.p., LZ Boubín, ÚHÚL a SLŠ Písek.

 

* Místní kolo - Horní Planá

Dne 15.2.2023 se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF na LS Horní Plané, majetku VLS, s. p. 

Soutěžilo se v kategorii mladších. V tomto místním kole zvítězilo družstvo ve složení: Anděla Capůrková, Vojtěch Harvalík a Viktorie Šafářová (ZŠ Volary). 

 

* Místní kolo - LS Frýdlant

Dne 15.2.2023 proběhlo místní kolo na lesní správě LČR, s. p., soutěžilo se v obou kategoriích: mladší i starší.
Místní kolo mělo následující vítěze: 

Kategorie mladších žáků: Kristýna Rásó, Petr Kawulycz, Marika Latislavová (ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant)

Kategorie starších žáků: Richard Moc, Tim Husár, Karel Kudrna (Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant)

 

* Místní kolo - Třeboň

Dne 16.2.2023 proběhlo místní kolo soutěže YPEF na Lesní správě LČR, s. p. v Třeboni. 

Z vítězství v místním kole se těšili: Beranová K., Drobilová M. a Lojková K. (ZŠ SNW Kunžak).

 

* Místní kolo - ÚHÚL Brno 

Ve dnech 22. a 23.2. se uskutečnila místní kola soutěže YPEF v budově brněnské pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

V obou kategoriích se celkem zúčastnilo 69 žáků a studentů. V kategorii mladších zvítězili: Žofie Žáková, Barbora Perglová, Natálie Berková (Gymnázia Brno - Řečkovice); kategorii starších ovládli: Jan Vašíček, Vojtěch Hrabal, Eliška Dvořáčková (Gymnázium Boskovice).

 

* Místní kolo - SLŠ Hranice

Dne 24.2.2023 se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF na Střední Lesnické Škole v Hranicích (SLŠ Hranice).
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v mladší kategorii zvítězili: Jana Adamcová, Martina Adamcová, Terezie Michalíková (ZŠ Starý Jičín); ve starší kategorii zvítězili: Michal Kostka, Stanislav Beneda, Jan Hlaváček (SLŠ Hranice).

 

* Místní kolo - Podbořany

Dne 22.2.2023 se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF v Podbořanech. 
V kategorii mladších zvítězili: Světlana Želinská, František Vlasák, Eliška Glončáková (Gymnázium a SOŠ Podbořany); v kategorii starších zvítězili: Viktorie Tuhá, Anna Semerádová, Vojtěch Lorenc (Gymnázium a SOŠ Podbořany)

 

* Místní kolo - SLŠ Písek - mladší kategorie

Dne 1. března 2023 se na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF mladší kategorie. Soutěže se zúčastnilo 17 tříčlenných družstev z 11 základních škol a gymnázií v Písku, Českých Budějovicích, Strakonicích, Jindřichově Hradci, Strmilově, Albrechticích nad Vltavou, Mirovicích a Černěticích. Doprovodný program pro soutěžící vytvořili žáci kroužků: trubačského, kynologického, sokolnického a střeleckého. Z vítězství se těšili: Karolína Slabová, Anna Fraňková, Pavel Meloun (Gymnázium České Budějovice).

 

 * Místní kolo - Lipník nad Bečvou

Dne 2.3. se uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF. V areálu LS Lipník nad Bečvou (VLS, s. p.) se soutěžilo v obou kategoriích (mladší, starší).
V kategorii mladších zvítězili: Tomišková Kristýna, Peťka Denis, Březíková Beáta (Gymnázium J. Škody Přerov), v kategorii starších pak: Herinek Vojtěch, Botor Robin, Doležel Josef (Gymnázium J. Škody Přerov).

 

 * Místní kolo - SLŠ Žlutice

Dne 6.3. se v prostorách Střední lesnické školy Žlutice konalo místní kolo soutěže YPEF, a to v obou kategoriích (mladší, starší). Tohoto místního kola se celkem zúčastnilo 45 žáků/studentů. V kategorii mladších zvítězili: Vojtěch Štika, Štěpán Blažek, Daniel Šmídl (ZŠ Manětín); v kategorii starších pak: Martin Pošmura, Alexandr a Mikuláš Dobiášovi (SLŠ Žlutice).

 

 * Místní kola - Kroměříž

Ve dnech 1. a 2.3. proběhla místní kola soutěže YPEF v budově Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů - pobočka Kroměříž. 
1.3. se konalo místní kolo pro kategorii mladších, ve kterém zvítězili: Aneta Pospíšilíková, Julie Pšenicová a Ema Strouhalová (ZŠ Hulín); 2.3. proběhlo místní kolo pro kategorii starších, v tomto případě zvítězili: Lucie Kuchaříková, Hana Novotná a Mariana Kocmanová (Gymnázium Kojetín).

 

* Místní kolo - Jablonec nad Nisou

Dne 3.3. se konalo místní kolo soutěže YPEF v budově LS Jablonec nad Nisou. V tomto místním kole v kategorii mladších zvítězili: Anna Hloušková, Václav Korbela, Jan Mádl (ZŠ Ivana Olbrachta Semily).

 

* Místní kolo - SLŠ Písek - starší kategorie

Dne 7. března 2023 se na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF starší kategorie. Soutěže se zúčastnily 4 týmy z gymnázia Milevsko, 2 z gymnázia Vimperk a 12 ze zmíněné lesnické školy. Soutěž zpestřily ukázky činnosti kroužků trubačského, kynologického a sokolnického. První místo obhájili bronzoví výherci loňského národního kola: Adam Sova, Petr Nusko a Ondřej Löffelmann (SLŠ Písek).

 

* Místní kolo - Arboretum Sofronka

Dne 8.3. se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF právě v plzeňském Arboretu Sofronka. V tomto místním kole zvítězili: Eliška Smolová, Michal Rada a Michal Kuník (34. ZŠ Plzeň).

 

* Místní kolo - LS Náměšť nad Oslavou

Dne 9.3. se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF, tentokráte v budově LS Náměšť nad Oslavou (LČR, s. p.). Z vítězství se těšili: Jan Sedláček, Jaroslav Chlanda, František Konečný (ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou).

 

* Místní kolo - LS Loučná nad Desnou

Dne 10.3. proběhlo místní kolo soutěže YPEF, v prostorách LS Loučná nad Desnou (LČR, s. p.). Po slavnostním zahájení, které zdejší lesní správce Ján Dvořák a kolektiv, se hned část žáků pustila do teoretické části a statečně si lámaly hlavy nad 20 otázkami ze všech oblastí lesnictví. Některá družstva začala zápolení YPEF praktickou zkouškou. V altánu u lesní správy pro ně bylo nachystáno 20 různých položek na poznávání (mimo jiné vycpaniny zapůjčené z LS Jeseník a LS Janovice). 

Ve starší kategorii zvítězili: Alena Kubíčková, Pavla Šímová, Filip Vyskočil (Gymnázium Šumperk); v mladší kategorii pak: Jan Pospíchal, Vojtěch Macek, Jiří Matějka (Gymnázium Šumperk).

 

* Místní kolo - Klášterec nad Ohří I.

Dne 15.3. se uskutečnilo místní kolo soutěže YPEF, v prostorech LS Klášterec nad Ohří (LČR, s. p.). Soutěžilo se v rámci mladší i starší kategorie. V kategorii mladších se na prvním místě umístili: Eliška Červená, Kateřina Bartáková, Zuzana Kocumová (Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří); v kategorii starších první místo získali: Eliška Spurná, Anna Doležalová a Matěj Kutílek (Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří).

 

* Místní kolo - ÚHÚL Stará Boleslav

Dne 16. 3. 2023 se v budově ÚHÚL, pobočky Stará Boleslav uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF. Na pořádání akce se podíleli také:, LČR, s. p. (OŘ východní Čechy, LS Brandýs nad Labem) a Regionální Muzeum Mělník. Soutěž proběhla v rámci obou kategorií: mladší/starší. Celkem se zúčastnilo 63 soutěžících. 

Mladší kategorii opanovali: Vilém Luzar, Josef Jahoda, Nicol Kotíková (Gymnázium Jana Palacha Mělník); ve starší kategorii pak zvítězili: Adéla Janůrková, Lenka Brtuhansová, Adam Pavlok (Gymnázium Jana Palacha Mělník).

 

* Místní kolo - LS Železná Ruda

Dne 22.3.2023 se na LS Železná Ruda konalo místní kolo soutěže YPEF. V tomto místním kole soutěžili pouze žáci z kategorie mladších žáků. Vítězem se stalo družstvo ve složení: Anežka Kopelentová, Daniela Marešová a Marie Janošíková (ZŠ Železná Ruda).

 

* Místní kolo - ZŠ Plumlov

Další místní kolo 22.3. se odehrálo na základní škole Plumlov (ve spolupráci s VLS, s. p.), soutěžilo se v kategorii mladších. Z výhry se těšili: Jana Procházková, Michaela Štfková, Pavlína Dočkalová (ZŠ Plumlov).

 

* Místní kolo - LS Klášterec nad Ohří II.

Místní kolo konané ve středu 22.3.2023 na LS Klášterec nad Ohří, jako už druhé místní kolo s touto lokací. Zúčastnilo se 5 družstev z kategorie mladší žáci a 2 družstva z kategorie starší žáci. Vítězem a postupujícím do regionálního kola se stalo v kategorii mladší žáci družstvo z Gymnázia Kadaň ve složení Radomír Bulej, Pavel Rypl, Erkhes-Erdene Dorj. V kategorii starší žáci zvítězilo opět družstvo z Gymnázia Kadaň, které reprezentovali Melánie Maliňáková, Jana Gavelková a Vojtěch Hladík.

 

 * Místní kolo -  Gymnázium Jiřího Wolkera

 Dne 23.3.2023 bylo soutěž YPEF zavítala také na Gymnázium Jiřího Wolkera, kde byla soutěž podpořena organizací lesníků VLS, s. p. Vítězství v kategorii mladších získali: Marija Tůma, Monika Cardová, Eliška Tomková (Gymnázium Jiřího Wolkera). 

 

* Místní kolo - LS Bruntál

Další místní kolou soutěže YPEF 23.3.2023 se uskutečnilo v prostředí budovy LS Bruntál (LČR, s. p.). Soutěžilo se v kategorii mladších, z vítězství se těšili: Husárová Eliška, Martina Hynštová, Jan Zlámal (ZŠ Bruntál).

 

* Místní kolo - LS Buchlovice

Další místní kolo se uskutečnilo 24.3.2023 na lesní správě Buchlovice (LČR, s. p.). Soutěžilo se v kategorii mladších žáků. První místa si odneslo družstvo ve složení: Ondřej Hlůšek, René Paleček, Havel Kapounek (ZŠ a MŠ Buchlovice).

 

* Místní kolo - Kostelec nad Černými lesy

29.3.2023 proběhlo místní kolou soutěže YPEF v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy (Lesy ČZU). Celkem se zúčastnilo 8 týmů ze dvou škol, tedy 24 žáků 2. stupně ZŠ. Kromě vědomostní soutěže si žáci užili i krátkou prohlídku zámku. Vítězem soutěže se stalo družstvo: Tobiáš Kolník, Zuzana Marie Vilímcová, Tereza Polanská (ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice).

 

* Místní kolo - LS Česká Lípa

O další místní kolo soutěže YPEF 29.3.2023 se postarali lesníci z LS Česká Lípa (LČR, s. p.). Soutěžilo se v kategorii mladších i starších žáků. Kategorii mladších ovládli: Matouš Šupola, Matyáš Moisel, Ondřej Hanžl (ZŠ Partyzánská Česká Lípa); v kategorii starších pak zvítězili: Adéla Frančová, Kateřina Romanovská, Anna Jahvodková (SZŠ a SOŠ Česká Lípa).

 

* Místní kolo - Olomouc, I.

Opět 29.3.2023, tentokráte však v Olomouci, se uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF, a to v budově pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Olomouci (ÚHÚL). Soutěž v tento den proběhla v rámci kategorie mladších i starších žáků. V kategorii mladších se na prvním místě umístili: Petra Maňásková, Ema Svrčková, Lukáš Paděra (Slovanské gymnázium Olomouc); v kategorii starších pak zvítězili: Jůlie Růžičková, Jakub Kosina, Jakub Sittek (Gymnázium Olomouc-Hejčín).

 

* Místní kolo - Olomouc, II.

30.3.2023 se v Olomouci (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - ÚHÚL) uskutečnilo další místní kolou soutěže YPEF, nicméně již pouze v kategorii mladších žáků. Vítězství si z tohoto kola odvezli: Anděla Florková, Klára Slavíková, Štěpa Buriánek (Gymnázium Jeseník).

 

* Místní kolo - ČLA Trutnov, II.

S koncem března pak 30.3.2023 proběhlo místní kolo také na České lesnické akademii v Trutnově (ČLA Trutnov). Toto kolo opanovali: Tadeáš Harasevič, Milan Mrázek, Marek Mühlfait (ČLA Trutnov).

...................................................................................................................................................................................................................

 

 

Výsledky z aktuálního ročníku budeme postupně zveřejňovat v průběhu soutěže.

Na odkaze zde pak naleznete výsledky z ročníku 2022/2023.

 

Místní kola 2024

* Místní kolo - Vyšší odborná škola a střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, I.

Dne 18.1. se konalo místní kolo lesnické soutěže YPEF na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek ve starší kategorii. Soutěže se zúčastnily 3 týmy z gymnázia Vimpe a 16 týmů z lesnické školy. Na prvním místě se umístilo družstvo z lesnické školy ve složení: Tereza Plášilová, Tereza Kozlová a Sára Koudelková.

* Místní kolo - Oblastní ředitelství LČR jižní Čechy

Dne 30.1. se konalo místní kolo lesnické soutěže YPEF v prostorech Oblastního ředitelství LČR jižní Čechy, a to jak pro starší, tak pro mladší kategorii. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 týmů, celkem v obou kategoriích. Na prvním místě v kategorii mladších žáků se umístilo družstvo ze ZŠ Pohůrecká, reprezentované Emmou Moravcovou, Leontýnou Žákovskou a Albertem Kopencem. Ve starší kategorii se na prvním místě umístilo družstvo z Gymnázia J. V. Jirsíka, ve složení: Lukáš Weiter, Vojtěch Tříska, Jakub Weiter.

* Místní kolo - VLS Hořovice

Dne 25.1. se konalo místní kolo soutěže YPEF na LS Hořovice, pro obě kategorie (mladší a starší žáci). Soutěže se celkem zúčastnilo 8 týmů. Na prvním místě v kategorii mladších žáků se umístilo družstvo ze Gymnázia J. Barr. Beroun, reprezentované Markétou Šindlerovou, Annou Kollerovou a Kateřinou Flekovou. Ve starší kategorii se na prvním místě umístilo družstvo ze SLŠ a SOU Křivoklát, ve složení: David SchullerJan MadejaJakub Tomek.

* Místní kolo - Vyšší odborná škola a střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, II.

Dne 8. 2. proběhlo místní kolo lesnické soutěže YPEF na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek v mladší kategorii. Soutěže se zúčastnilo 24 družstev ze základních škol z Mirovic, Kovářova, Strmilova, Chyšek, Volyně, Dubné, O. Nedbala v Českých Budějovicích, ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, ZŠ Jana Husa a MŠ Písek, ZŠ Edvarda Beneše a MŠ Písek a Gymnázia Česká z Českých Budějovic. Vítězem se stal tým z Gymnázia Česká z Českých Budějovic ve složení: Pavel Meloun, Karolína Křivancová a Anna Fraňková.

* Místní kolo - LZ Boubín, Gymnázium Český Krumlov

Dne 14.2. se konalo místní kolo lesnické soutěže YPEF na gymnáziu Český Krumlov ve spolupráci s LZ Boubín. V mladší kategorii soutěžilo 6 družstev. Nejlepšího výsledku dosáhl tým z gymnázia Český Krumlov  ve složení Silvie Jindrová, Anna Hobzová a Anna Střelcová.  Ve starší kategorii se utkalo 8 družstev. Zvítězili žáci z gymnázia Česká České Budějovice: Matěj Martíšek, Lukáš Blecha a Jošt Havlice.

* Místní kolo - Skelná Huť

14. ročníku lesnické soutěže YPEF (10. ročníku u mimoňské divize VLS) se 14.2. na Skelné Huti zúčastnilo celkem 5 týmů ze dvou škol – již tradiční derby mezi Gymnáziem Mimoň a ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem rozehrály 4 týmy v kategorii mladších (2x Mimoň, 2x Stráž) a 1 tým kategorie starších (1x Mimoň). Po úvodním rozehřívacím teoretickém kole jsme se vrhli na praktickou zkoušku, tedy poznávání přírodnin a lesnických a mysliveckých pomůcek a zařízení. Zde již nestačilo mít „nadrcená“ skripta a výhodu měli ti, kteří se o přírodu aktivně zajímají – což byli nakonec v podstatě všichni. A to nás velmi těší. O prvním místě v kategorii mladších musel, vzhledem k rovnosti bodů u dvou „strážských“ týmů, rozhodnout rozstřel, a vítězem se stal tým ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, ve složení: Kristýna Mašatová, Richard Horáček a Vojtěch Plešinger. Ve starší kategorii si první místo odnesl tým Gymnázia Mimoň, ve složení: Matyáš Kala, Petr Krob a Ondřej Týkal

* Místní kolo - LS Frýdlant v Čechách

Dne 14.2. se konalo místní kolo lesnické soutěže YPEF v prostorech LS Frýdlant v Čechách, LČR, s. p. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 družstev, ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant. Soutěžilo se v mladší i starší kategorii. Mladší kategorii opanovalo družstvo ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant: Kristýna Rásó, Petr Kawulycz, Marika Latislavová. Ve starší kategorii zvítězilo družstvo ze Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, ve složení: Šimon Knap, Petra Ježková, Jiří Kalík.

* Místní kolo - LS Litvínov II.

Dne 15. 2. proběhlo místní kolo lesnické soutěže YPEF v prostorech LS Litvínov, LČR, s. p., a to v rámci kategorie mladších žáků. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev z různých základních škol z Loun, Jirkova, Mostu a Litvínova. Vítězem se stal tým z 1: ZŠ Jirkov, ve složení: Dominik Richtr, Alexandr Kšáňa, Tadeáš Vrabec.

* Místní kolo - ÚHÚL Brno

V Brně na pobočce ÚHÚL ve dnech 20. a 21.2.2024 proběhlo místní kolo mezinárodní soutěže YPEF. Zúčastnilo se ho celkem 66 žáků a studentů ze základních škola a gymnázií z Brna a okolí. V Kategorii mladší se na prvním místě umístilo Gymnázium Tišnov ve složení: Adéla Valach, Petr Štveráček, Radovan Šmíd. V kategorii starší se na prvním místě umístilo Gymnázium Řečkovice ve složení: Žofie Žáková, Natali Berková, Barbora Perglová.

* Místní kolo - Horní Planá

Dne 21.2. proběhlo místní kolo lesnické soutěže pořádané divizí Horní Planá, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. V mladší kategorii se utkalo 8 družstev. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo ze ZŠ a MŠ Horní Planá ve složení: Alena Zupková, Markéta Šeligová a Anežka Jungvirtová. Ve starší kategorii zvítězil tým: František Adam, Antonín Pech a Jaroslav Pech z Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor.

 

* Místní kolo - VLS Karlovy Vary, GymSOŠ Podbořany 

Dne 21.2. proběhlo místní kolo soutěže YPEF v prostorech Gymnázia a střední odborné školy Podbořany, pod odbornou záštitou VLS Karlovy Vary. Místní kolo bylo určeno jak pro soutěžící kategorie mladších, tak i starších žáků. Místního kola se celkem zúčastnilo 13 družstev. V kategorii mladších žáků zvítězilo domácí družstvo z Gymnázia a střední odborné školy Podbořany, ve složení: Magdaléna Ausbuherová, Anna Hanzlíková, Eliška Glončáková. Mezi staršími žáky se nejvíce dařilo týmu z Gymnázia Žatec, ve složení: Anna Chytilová, Jana Havelková, Zdeněk Strýhal.

* Místní kolo - LS Náměšť nad Oslavou

Dnes 22.2. proběhlo místní kolo soutěže YPEF v prostorech LS Náměšť nad Oslavou, kde soutěžila družstva starší kategorie. Soutěže se zúčastnily týmy z celkem 3 různých škol. Nejvíce se pak dařilo družstvu ze Základní školy Hrotovice, reprezentovanému Štěpánem Šmahelem, Jakubem Votavou a Františkem Homolou. Zmíněné družstvo tak v soutěži zvítězilo. 

 * Místní kolo - LS Bruntál

Dne 22.2. proběhlo další místní kolo soutěže YPEF na LS Bruntál, LČR, s. p. Jednalo se o místní kolo s účastí soutěžících pouze mladší kategorie. Soutěže se zúčastnily 3 různé základní školy: ZŠ Bruntál, ZŠ Andělská Hora, ZŠ Břidličná. Zvítězilo družstvo ze ZŠ Bruntál: Jan Zlámal, Martina Hynštová, Eliška Husárová.

* Místní kolo - VLS Karlovy Vary

Dne 26.2. proběhlo místní kolo tentokráte v prostorech VLS, s. p. divize Karlovy Vary. Zúčastnilo se celkem 12 týmů. Místní kolo bylo vypsáno pro starší i mladší kategorii. V mladší kategorii zvítězilo družstvo ze Základní a mateřské školy Kyselka, reprezentované Adamem Vandákem, Jiřím Růžičkou a Štěpánem Šafránkem. Ze starší kategorie pak do regionálního kola postoupilo družstvo z Gymnázia Sokolov: Matyáš Lebeda, Tomáš Georgián, Jakub Jan Tiurin.

* Místní kolo - Ředitelství LČR, Hradec Králové

Dne 28.2. proběhlo místní kolo soutěže YPEF v sídle Lesů České republiky, s. p., kde se soutěžilo v mladší i starší kategorii. V rámci mladší kategorie se nejvíce dařilo družstvu z Biskupského gymnázia Hradec Králové, ve složení: Anežka Dvořáková, Magdalena Bakešová, Hana Flašarová. Soutěž starších žáků ovládl také tým z Biskupského gymnázia Hradec Králové, reprezentovaný Lucií Hrochovou, Markéta Koubová, Klára Vosátková.

* Místní kolo - SLŠ Hranice

Dne 6.3. proběhlo místní kolo v prostorách Střední lesnické školy Hranice. Celkem se v kategorii mladších a starších žáků zúčastnilo celkem 22 týmů, a to z 5 různých škol. Ve skutečně silné konkurenci se v mladší kategorii o vítězi rozhodovalo až v rámci praktického úkolu, tj. rozstřelu, kdy se nejvíce dařilo jednomu z družstev Gymnázia Hranice, ve složení: Lukáš Konečný, Martin Kunc, Aneta Zapletalová. Starší kategorii opanoval tým z domácí Střední lesnické školy Hranice, reprezentovaný Štěpánem Hlavičkou, Matějem Januškou a Josefem Matochou.

* Místní kolo - VLS Lipník nad Bečvou

Dne 7.3. proběhlo místní kolo v areálu Vojenských lesů a statků, s. p. Lipník nad Bečvou. Celkem se v kategorii mladších a starších žáků zúčastnilo celkem 15 týmů, a to z 5 různých škol. V mladší kategorii zvítězilo družstvo z Gymnázia Jakuba Škody, ve složení: Anna Hrazdirová, Daniel Žydel, Radim Dostál. Ve starší kategorii zvítězil rovněž tým z Gymnázia Jakuba Škody, reprezentovaný Josefem DoležalemRobinem Botorem a Vojtěchem Herinkem.

* Místní kolo - ÚHÚL Kroměříž

Ve dnech 29.2. a 1.3. se uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF, a sice v prostorech Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, na pobočce v Kroměříži. V obou kategoriích se celkem zúčastnilo 14 družstev. V mladší kategorii se nejvíce dařilo družstvu ze ZŠ Zborovice, ve složení: Jakub Holík, Jiří Obdržálek, Vojtěch Ryšánek. Ve starší kategorii zvítězil tým ze SOŠ sv. Jana Boska, reprezentovaný Martinem Holbou, Šimonem Tomáškem a Jonášem Úhelou.

* Místní kolo - SLŠ Žlutice

Jako již tradičně proběhlo 12.3. na Střední lesnické škole Žlutice místní kolo 14. ročníku soutěže YPEF. Soutěžilo se v kategorii mladší a starší žáci, kteří zastupovali ZŠ a ZUŠ Žlutice, ZŠ Manětín, ZŠ Bochov, ZŠ Karlovy Vary 1. máje 1 a SLŠ Žlutice. Tříčlenná družstva soutěžila v teoretických znalostech o lese a lesním prostředí a poznávali různé druhy přírodnin, na závěr je čekal praktický úkol týkající se odhadu vzdáleností. V kategorii mladší žáci se utkalo mezi sebou 10 družstev na prvním místě se umístili žáci Lukáš Eret, Michal Čečrdle a Jan Zeman ze ZŠ Manětín, p.o. V kategorii starší žáci se mezi sebou utkalo celkem sedm družstev, vítězi se stalo družstvo ze Střední lesnické školy Žlutice ve složení Matyáš Vávra, Jakub Hnát a Jakub Neumann. Obě vítězná družstva postupují do regionálního kola, které se bude konat v květnu na Střední lesnické škole ve Žluticích.

* Místní kolo - LS Loučná nad Desnou

Dne 12.3. proběhlo ještě jedno místní kolo soutěže YPEF, a sice v prostorách LS Loučná nad Desnou (LČR, s. p.). Soutěž zde byla vypsána pro mladší i starší kategorii. Zúčastnila se družstva z celkem 4 škol. V kategorii mladších žáků, kde byla konkurence větší, se nejvíce dařilo družstvu z Gymnázia Šumperk, ve složení: Jiří Matějka, Vojtěch Macek, Jan Pospíchal. Ze starší kategorie pak postupuje tým ze SOŠ Šumperk, reprezentovaný Markétou Marešovou, Eliškou Matýsovou, Klárou Trunkátovou.

* Místní kolo - LS Klášterec nad Ohří

13.3. se uskutečnilo další místní kolo soutěže YPEF, tentokráte v budově LS Klášterec nad Ohří (LČR, s. p.). Soutěžilo se v mladší i starší kategorii. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Gymnázia Kadaň, ve složení: Mirek Jan Vlasák, Pavel Rypl, Radomír Bulej. Nejlepšího výsledku ve starší kategorii dostáhl taktéž tým z Gymnázia Kadaň, zastoupený Janou Gavelekovou, Kevin Nguyenem a Šimonem Křivdou.

* Místní kolo - Lesy ČZU, Kostelec nad Černými lesy

14.3. proběhlo místní kolo soutěže YPEF na Zámku v Kostelci nad Černými lesy (Lesy ČZU). Účast byla skutečně vysoká, zúčastnilo se celkem 25 týmů. Soutěžilo se v obou kategoriích (mladší a starší žáci). Ve velmi tuhé konkurenci mladší žáků zvítězilo družstvo ze ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, ve složení: Tereza Polanská, Zuzana Vilímcová, Tobiáš Kolník. Ve starší kategorii zvítězili žáci z Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce: Vojtěch Šáfr, Zuzana Krejzarová, Luisa Anna Hofmanová.

* Místní kolo - ÚHÚL Brandýs nad Labem

Dne 20.3. se ve Staré Boleslavi za spolupráce ÚHÚL, LČR a Regionálního muzea Mělník konalo místní kolo lesnické soutěže YPEF. Zúčastnilo se 9 mladších a 7 starších týmů. Na prvním místě mladší kategorie se umístili zástupci Gymnázia Jana Palacha Mělník ve složení: Nicol Kotíková, Berenika Smíšková a Lukáš Záhora, na prvním místě v kategorii starších žáků se umístilo družstvo ze stejného gymnázia ve složení: Karel Novotný, Jiří Klivan a Jakub Mraček.

* Místní kolo - LS Klášterec nad Ohří II

20.3. se uskutečnilo ještě jedno místní kolo YPEF, a sice na LS Klášterec nad Ohří (LČR, s. p.). Soutěž proběhla v obou kategoriích (mladší a starší žáci), zúčastnilo se tak celkem 8 družstev. V mladší kategorii byl nejúspěšnější tým z Gymnázia Klášterec, zastoupený Eliškou Červenou, Kateřinou Bartákovou a Zuzanou Kocumovou. Ve starší kategorii se nejvíce dařilo zrovna tak družstvu z Gymnázia Klášterec, které v soutěži reprezentovali: Eliška Spurná, Veronika Müllerová a Anna Doležalová.

* Místní kolo - LS Jablonec nad Nisou

Dne 20.3. bylo uspořádáno ještě jedno místní kolo YPEF, a sice ve spolupráci LČRm, s. p. a ÚHÚL, a to právě na lesní správě Jablonec nad Nisou. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 týmů. Na prvním místě v mladší kategorii se umístilo družstvo z Gymnázia Tanvald ve složení: Václav Týl, Filip Šimon, Adam Šalša. Starší kategorii pak ovládl tým z Gymnázia SOŠPg Liberec, reprezentovaný Janem Beránkem, Eliškou Krausovou a Matějem Maršíkem.

* Místní kolo - LS Buchlovice

Dne 22.3. se uskutečnilo místní kolo v prostorech LS Buchlovice. Soutěž se zde týkala pouze kategorie mladších žáků. V konkurenci několika dalších družstev se nejvíce dařilo týmu ze ZŠ Uherský Ostrov, ve složení: Kateřina KynclováVeronika Pírková, Emma Radostová.

* Místní kolo - ÚHÚL Olomouc

Ve dnech 25.-27.3. se konala místní kola YPEF na pobočce ÚHÚL v Olomouci. Do kategorie mladších se přihlásilo 35 družstev, byla pro ně proto uspořádána dvě samostatná kola. Vítězi prvního dne se staly Kristýna Loutocká, Adriana Válková a Nella Fofrová, druhého Tereza Ondroušková, Ella Konečná a Daniel Zdařil. Ve starší kategorii se z 15 týmů nejlépe umístili Jakub Sittek, Jakub Kosina a Alex Lamla.

* Místní kolo - VLS Plumlov, střelnice "na Hloučeli"

26.3. proběhlo další z místních kol, tentokráte pod taktovkou zaměstnanců VLS, s. p., a to na lokalitě střelnice "na Hloučeli", kde se soutěžilo v mladší i starší kategorii. Soutěž v mladší kategorii ovládlo družstvo z Gymnázia Jiřího Wolkera, ve složení: Sofie Muchová, Zuzana Sedláčková, Magdalena Martykánová. Ve starší kategorii bylo rovněž nejúspěšnější družstvo z Gymnázia Jiřího Wolkera, reprezentované Veronikou Sládkovou, Patricií Neumanovou a Marijí Tůmovou.

* Místní kolo - LS Vítkov

27.3. se odehrálo místní kolo soutěže YPEF ve spolupráci s lesníky z LS Vítkov. V soutěžní kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo ze ZŠ Budišov nad Budišovkou, ve složení: Natálie Jakelová, Ema Zlámalová, Jan Klus.

 

Regionální kola 2024

* Regionální kolo - Vyšší odborná škola a střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Regionální kola soutěže YPEF v roce 2024 odstartovali dne 4.4. v ve Vyšší odborné škola a střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek. Soutěž opět doplnila celá řada doprovodných aktivit, tak bylo o zábavu navíc postaráno. Samotné soutěžení proběhlo samozřejmě v obou kategoriích, v rámci mladších i starších žáků. Do národního kola právě z kategorie mladších žáků postoupilo družstvo z Gymnázia Česká České Budějovice, ve složení: Karolina Křivancová, Anna Fraňková, Pavel Meloun. Ve starší kategorii zvítězili, tedy také postupují žáci z domácí VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek, ve složení: Tereza Kozlová, Tereza Plášilová, Sára Koudelková.

* Regionální kolo - Česká lesnická akademie Trutnov

Další důležitou událostí soutěže YPEF bylo regionální kolo pro východní část naší republiky, a sice v prostředí České lesnické akademie Trutnov, které se odehrálo 10.4. Nutno ještě dodat, že se tohoto kola celkem účastnilo 17 družstev. V mladší kategorii byli nejúspěšnější žáci z Gymnázia Tanvald, ve složení: Šimon, Týla, Šalša. Z kategorie starších žáků pak do kola národního postoupilo družstvo z Biskupského gymnázia Hradec Králové, ve složení: Hrochová, Koubová, Vosátková.

* Regionální kolo - Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Ve dnech 18.4. a 19.4. se uskutečnily dvě soutěže v rámci regionálního kola pro hlavní město Praha a středočeský kraj, a to v prostorech Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Regionální kolo proběhlo ve dvou dnech právě kvůli velkému zájmu soutěžících, tedy z kapacitních důvodů. Z mladší kategorie do národního kola postoupilo družstvo z Gymnázia Budějovická, ve složení: Vojtěch ČepičkaBarbora ValešováFrantišek Kopl. Postupivšími staršími žáky se pak staly reprezentanti z Gymnázia Ústavní, ve složení: Anna KubicováFilip MészárosMichal Staněk.

* Regionální kolo - Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

25.4. se odehrálo další z regionálních kol, tentokráte ve spolupráci s kolegy z Mendelovy univerzity v Brně. Z kategorie mladších žáků postoupilo družstvo z Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, ve složení: Anna Texlová, Dominika Modrá a Eva Mayerová. Z kategorie starších žáků do národního kola postoupili žáci ze Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, ve složení: Adam Tyl, Vít Zapletal a Marika Šajdlerová.

* Regionální kolo - SLŠ Hranice

25.4. proběhlo také regionální kolo YPEF na SLŠ Hranice. V kategorii mladších žáků se nejvíce dařilo družstvu z Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov, ve složení: Sofie Muchová, Zuzana Sedláčková, Magdalena Martykánová, kteří tak postupují do kola národního. V kategorii starších žáků se jednalo o velmi napínavý boj, který nerozhodl dokonce ani dodatečný úkol, proto se zde na 1. místě umístila dokonce 2 družstva. Do národního kola YPEF postupují tedy starší žáci z Gymnázia Jakuba Škody Přerov (Josef Doležel, Robin Botor, Vojtěch Herinek) a žáci z domácí SLŠ Hranice (Štěpán Hlavička, Matěj Januška, Josef Matocha).

* Regionální kolo - SLŠ Žlutice

9.5. byla regionální kola YPEF 2024 ukončena právě v prostorech Střední lesnické školy Hranice. Soutěž to byla opět velmi napínavá, kdy dokonce v několika případech byly výsledky opravdu velmi těsné. Z kategorie mladších žáků do národního kola YPEF v Kostelci nad Černými lesy postoupil tým Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o., reprezentovaný Eliškou Červenou, Kateřinou Bartákovou a Zuzana Kocumovou. V kategorii starších žáků pak do národního kola postoupili zástupci SLŠ Žlutice (Matyáš Vávra, Jakub Hnát, Jakub Neumann).

Všem účastníkům místních a regionálních kol gratulujeme! Účast je přeci jen také malé vítězství, účastníte-li se pak soutěže YPEF navíc s přáteli, vítězem je každý z vás.

Na vítěze regionálních kol se těšíme v kole národním. 

Tým YPEF

 

Regionální kola 2022

 

Praha (Fakulta lesnická a dřevařská ČZU) 28. - 29. dubna 2022

mladší kategorie: Gymnázium Nad Alejí (Tereza Vávrová, Šimon Hájek, Ondřej Šverma)

starší kategorie: Gymnázium J. Barranda (Marianna Sedláková, Eliška Fuxová, Šimon Brousil)  

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Hranice (SLŠ Hranice) 5. května 2022

mladší kategorie: Gymnázium Jakuba Škody Přerov (Josef Doležel, Vojtěch Herinek, Robin Botor)

starší kategorie: Gymnázium Šumperk (Filip Vyskočil, Pavla Šímová, Alena Kubíčková) 

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

Písek (VOŠ a SLŠ Písek) 21. dubna 2022

mladší kategorie: Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice (Lukáš Weiter, Ondřej Vlček, Václav Zikeš)

starší kategorie:  VOŠ a SLŠ Písek (Ondřej Löffelmann, Petr Nusko, Adam Sova) 

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

Brno 28. dubna 2022

mladší kategorie: GPAO, Znojmo (František Suchý, Štěpán Slaný, Martin Konvička)

starší kategorie:  GPAO, Znojmo (Kamila Kopečná, Lucie Reiterová, Dušan Farkaš) 

 

Národní kolo 2022

Ve dnech 20. a 21. června uspořádala Česká lesnická společnost (ČLS) v prostorách a za organizačního zajištění Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity (FLD ČZU) národní kolo 12. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests; YPEF). Národního kola se zúčastnilo 11 tříčlenných družstev, které soutěžily v teoretických i praktických znalostech lesa a evropského i českého lesnictví. 

První den se soutěžící v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy museli vypořádat s písemným testem, který byl složen z 30 anglicky formulovaných otázek o evropském lesnictví a s prezentací v anglickém jazyce na téma „Dřevo jako obnovitelný materiál budoucnosti“.  Ve volných chvílích byla pro soutěžící i jejich doprovod připravena ukázka lesní pedagogiky a výstupů vědy a výzkumu FLD ČZU. „Velký zájem u soutěžících i pedagogů vzbudily zejména preparáty ryb a dalších živočichů, u kterých k jejich konzervaci byla využita metoda plastinace. Ta je u široké veřejnosti známá především díky výstavě Bodies“, uvedl za organizátora národního kola YPEF, Radim Löwe z FLD ČZU. Oblibě se však také těšil fotokoutek a v podvečer se uskutečnila prohlídka kosteleckého zámku Školního lesního podniku ČZU.

Druhý den byl věnován praktické terénní části, která se konala v Arboretu FLD ČZU. Počasí se obzvlášť vydařilo a soutěžící zvládli praktické úkoly na osmi stanovištích zaměřených na ochranu lesa, botaniku, hospodářskou úpravu lesa, dřevařství, dendrologii, lesní těžbu, myslivost a pěstování lesů. 

Slavností vyhlášení vítězů proběhlo za účasti náměstka ministra zemědělství magistra Patrika Mlynáře a dalších zástupců partnerů soutěže. Absolutním vítězem se stalo družstvo z Gymnázia Šumperk ve složení Filip Vyskočil, Pavla Šímová a Alena Kubíčková. Nejlepší družstvo z mladší kategorie, které v celkovém pořadí obsadilo čtvrtou příčku, se stalo družstvo z Gymnázia Nad Alejí ve složení Tereza Vávrová, Šimon Hájek a Ondřej Šverma. „Letošního ročníku se zúčastnilo v rámci 50 místních kol 1 488 účastníků, z toho v mladší kategorii soutěžilo 840 účastníků ve 280 družstvech a ve starší kategorii 648 účastníků ve 216 družstvech. Počtem účastníků v místních kolech se tento ročník vyrovnává poslednímu „předcovidovému“ ročníku 2019. Věříme, že dalším krokem bude konání evropského finále již v příštím ročníku,“ uvedl Marek Šuba, národní koordinátor soutěže YPEF. 

„Děkujeme všem soutěžícím a jejich doprovodům za vytvoření příjemné atmosféry po celou dobu soutěže. Velké poděkování patří ze strany České lesnické společnosti, která je garantem soutěže YPEF, Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze za zajištění národního kola a dalším partnerským institucím, kterými jsou Ministerstvo zemědělství ČR, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, PEFC, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, Lesnická škola v Písku, SLŠ Žlutice, ÚHÚL a ÚZEI,“ doplnil předseda České lesnické společnosti, Pavel Draštík.

 

 

Regionální kola 2022

 

Praha (Fakulta lesnická a dřevařská ČZU) 28. - 29. dubna 2022

mladší kategorie: Gymnázium Nad Alejí (Tereza Vávrová, Šimon Hájek, Ondřej Šverma)

starší kategorie: Gymnázium J. Barranda (Marianna Sedláková, Eliška Fuxová, Šimon Brousil)  

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Hranice (SLŠ Hranice) 5. května 2022

mladší kategorie: Gymnázium Jakuba Škody Přerov (Josef Doležel, Vojtěch Herinek, Robin Botor)

starší kategorie: Gymnázium Šumperk (Filip Vyskočil, Pavla Šímová, Alena Kubíčková) 

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

Písek (VOŠ a SLŠ Písek) 21. dubna 2022

mladší kategorie: Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice (Lukáš Weiter, Ondřej Vlček, Václav Zikeš)

starší kategorie:  VOŠ a SLŠ Písek (Ondřej Löffelmann, Petr Nusko, Adam Sova) 

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

Brno 28. dubna 2022

mladší kategorie: GPAO, Znojmo (František Suchý, Štěpán Slaný, Martin Konvička)

starší kategorie:  GPAO, Znojmo (Kamila Kopečná, Lucie Reiterová, Dušan Farkaš) 

 

 

Místní kola 2022

 

LS Klatovy (LČR, s.p.) 29. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy (Justýna Matějková, Magdaléna Cariková, Štěpánka Bigasová)

starší kategorie: Gymnázium J. Barranda Beroun (Nela Hamerníková, Jolana Kubrychtová, Julie Žaliová)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

Hradec Králové (LČR, s.p.), 4. dubna 2022

mladší kategorie: Biskupské Gymnázium Hradec Králové (Škrhová, Vosátková, Cozolová)

starší kategorie: Biskupské Gymnázium Hradec Králové (Jakub Petrovický, Renata Školníková, Antonín Staša)

 

Trutnov (ČLA) 23. března 2022

starší kategorie: České lesnická akademie Trutnov (Annika Gloserová, Michal Staněk, Dominik Slavík)

 

Kostelec nad Černými Lesy (ČZU) 30. března 2022

mladší kategorie: ZČ Mnichovice (Mariana Cyrany, Richard Přikryl, Tereza Polanská)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 LS Klášterec nad Ohří (LČR, s.p.), 24. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium a střední odborná škola Klášterec nad Ohří (Eliška Spurná, Anna Doležalová, Matěj Kutílek)

starší kategorie: Gymnázium Kadaň (Martin Oršulák, Maxmilián Ferenc, Michal Kratochvíl)

 Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (organizátoři: ÚHÚL, LČR, s.p., Regionální Muzeum Mělník), 24. března 2022

mladší kategorie: ZŠ Na Výsluní (Halgaš Jakub, Vaculová Lucie, Vltavské Emilie)

starší kategorie: SZeŠ Brandýs nad Labem (Pokorný Radek Jaroslav, Roubíček Josef, Schneibergová Tereza)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 Hranice (SLŠ Hranice), 24. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium Hranice (Eliška Kadlecová, Jáchym Moučka, Karla Špůrová)

starší kategorie: SLŠ Hranice (Simona Mykytinová, Eliška Dorňáková, Jan Petržela)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 LS Vyšší Brod (LČR, s.p.), 23. března 2022

 mladší kategorie: ZŠ Vyšší Brod (Tereza Honetschlägrová, Sofie Vavřilová, Josef Krutský)

 Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 LS Kraslice (LČR, s.p.) 

 mladší kategorie: ZŠ Havlíčkova, Kraslice (Rozálie Germušková, Lucie Bauerová, Sára Červenková)

 Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 LS Bruntál (LČR, s.p.) 

 mladší kategorie: ZŠ Okružní 38, Bruntál (Martina Hynštová, Jan Zlámal, Eliška Husárová)

 Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

LS Vítkov (LČR, s.p.), 22. března 2022

mladší kategorie: ZŠ Odry, Komenského 6, p. o. (Anna Dubovská, Emma Rýpalová, Eliška Korytářová)

 

Písek (VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek), 10. března 2022

starší kategorie: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek (Ondřej Löffelmann, Adam Sova, Petr Nusko)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

LS Česká Lípa (LČR, s.p.), 16. března 2022

První místo mladší kategorie obsadila se stejným počtem bodů dvě družstva ze ZŠ Partyzánská, Česká Lípa (Kateřina Mlýnská, Martin Najman, Petr Hegr), (Anna Hyblerová, Viktorie Suchardová, Karin Lesage)

 

 

LS Černá Hora (LČR, s.p.)

mladší kategorie: ZŠ Edvarda Beneše, Lysice (Veronika Vrbová, Anna Odehnalová, Kristýna Otrubová)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

LS Rychnov nad Kněžnou (LČR, s.p.)

mladší kategorie: ZŠ Náchod, Komenského 425 (David Flégl, Josef Prouza, Josef Ptáček)

 

LS Dvůr Králové nad Labem (LČR, s.p.), 15. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem (Michael Kazmirowski, Vojtěch Hojný, Tomáš Harwot)

starší kategorie: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem (Kateřina Hojná, Sára Rumlová, Štěpánka Horáková)

 

 

LS Frýdlant v Čechách (LČR, s.p.)

starší kategorie: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant (Veronika Farářová, Barbora Ťoková, Josef Vedral)

 

Lesní společnost Broumov Holding, a.s., 16. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium Broumov (Edmund Hartwich, Eda Szymanská, Matěj František Beran)

 starší kategorie: Gymnázium Broumov (Jan Slezák, Marek Vlach, Doubravka Čápová)

 

LS Klášterec nad Ohří (LČR, s.p.), 17. března 2022

mladší kategorie: 3. ZŠ Klášterec nad Ohří (Lukáš Barták, Natálie Vohralíková, František Rolinec)

starší kategorie: Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří (Milan Buriánek, Jan Vlasák, Aleš Ecler)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

LS Buchlovice (LČR, s.p.), 15. března 2022

mladší kategorie: ZŠ a MŠ Buchlovice (Ondřej Hlůšek, René Paleček, Havel Kapounek)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

LS Třeboň (LČR, s.p.), 10. března 2022

mladší kategorie: ZŠ Horní Stropnice (Anžeka Morongová, Vojtěch Smirnov, Jiří Miškei)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

 Olomouc (ÚHÚL, pobočka Olomouc)

mladší kategorie: ZŠ a gymnázium města Konice  (Radovan Rajštetr, Vojtěch Havlíček, Jiří Fiedler) 

starší kategorie:Gymnázium Olomouc - Hejčín  (Ema Krumniklová, Dora Krumniklová, Josef Losse)

Výsledkovou listinu mladší kategorie si můžete prohlédnout zde 

Výsledkovou listinu starší kategorie si můžete prohlédnout zde 

Loučná nad Desnou (LČR, s. p.)

mladší kategorie: Gymnázium Šumperk (Vojtěch Macek, Zdeněk Pospíšil, Jiří Matějka) 

starší kategorie: Gymnázium Šumperk (Filip Vyskočil, Pavla Šímová, Alena Kubíčková)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

 

 

Obecnice (VLS ČR, s. p., divize Hořovice)

mladší kategorie: ZŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem (Matouš Hrdina, Jan Huzinec, Jan Štrosner) 

starší kategorie: Gymnázium J. Barranda (Marianna Sedláková, Eliška Fuxová, Šimon Brousil)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

 

Žlutice (SLŠ Žlutice, p.o.)

mladší kategorie: ZŠ Manětín, p.o. (Štěpán Blažek, Vojtěch Štika, Daniel Šmíd)

starší kategorie: SLŠ Žlutice, p.o. (Alois Fatura, Běla Vaculíková, Adam Martínek)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

Lipník nad Bečvou (VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou)

mladší kategorie: Gymnázium J. Škody Přerov (Josef Doležel, Vojtěch Herinek, Robin Botor)

starší kategorie: Gymnázium J. Škody Přerov (Vendula Řihošková, Lukáš Kaprál, Jan Horný)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

Karlovy Vary (VLS ČR, s. p., divize Karlovy Vary)

starší kategorie: Gymnázium Ostrov (Julie Šlemrová, Ladislav Rakyta, Aneta Marschnerová)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Skelná huť (VLS ČR, s. p., divize Mimoň)

mladší kategorie: ZŠ a MŠ Stráž p. R. (Tereza Holubová, Elena Macháčková, Štěpánka Voříšková)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Písek (VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek)

mladší kategorie: ZŠ Kovářov (Jitka Gajdošová, Veronika Pešičková, Ema Kutilová)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Horní Planá (VLS ČR, s. p., divize Horní Planá)

mladší kategorie: ZŠ a MŠ Horní Planá (Tomáš Jagr, Damián Mareš, Tomáš Koza)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 

Brno (ÚHÚL, pobočka Brno)

mladší kategorie: Gymnázium Brno - Řečkovice (Žofie Žáková, Natali Berková, Barbora Perglová)

starší kategorie: Gymnázium Boskovice (Jan Vašíček, Eliška Dvořáčková, Vojtěch Hrabal)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 

 

Český Krumlov (LČR, s. p., VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek)

mladší kategorie: Gymnázium Český Krumlov (Veronika Janáková, Dan Hanzalík, Jan Indra)

starší kategorie: Gymnázium Český Krumlov (Magdalena Wipplingerová, Anna Janáková, Barbora Jedličková)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 

České Budějovice (LČR, s. p., ÚHÚL, VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek)

mladší kategorie: Gymnázium J. V. Jirsíka (Marie Peroutková, Nikol Mrázková, Hana Batystová)

starší kategorie: Gymnázium Česká (Adéla Bínová, Václav Toufar, Vlastimil Hošek)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 Místní kola 2022

 

LS Klatovy (LČR, s.p.) 29. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy (Justýna Matějková, Magdaléna Cariková, Štěpánka Bigasová)

starší kategorie: Gymnázium J. Barranda Beroun (Nela Hamerníková, Jolana Kubrychtová, Julie Žaliová)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

Hradec Králové (LČR, s.p.), 4. dubna 2022

mladší kategorie: Biskupské Gymnázium Hradec Králové (Škrhová, Vosátková, Cozolová)

starší kategorie: Biskupské Gymnázium Hradec Králové (Jakub Petrovický, Renata Školníková, Antonín Staša)

 

Trutnov (ČLA) 23. března 2022

starší kategorie: České lesnická akademie Trutnov (Annika Gloserová, Michal Staněk, Dominik Slavík)

 

Kostelec nad Černými Lesy (ČZU) 30. března 2022

mladší kategorie: ZČ Mnichovice (Mariana Cyrany, Richard Přikryl, Tereza Polanská)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 LS Klášterec nad Ohří (LČR, s.p.), 24. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium a střední odborná škola Klášterec nad Ohří (Eliška Spurná, Anna Doležalová, Matěj Kutílek)

starší kategorie: Gymnázium Kadaň (Martin Oršulák, Maxmilián Ferenc, Michal Kratochvíl)

 Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (organizátoři: ÚHÚL, LČR, s.p., Regionální Muzeum Mělník), 24. března 2022

mladší kategorie: ZŠ Na Výsluní (Halgaš Jakub, Vaculová Lucie, Vltavské Emilie)

starší kategorie: SZeŠ Brandýs nad Labem (Pokorný Radek Jaroslav, Roubíček Josef, Schneibergová Tereza)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 Hranice (SLŠ Hranice), 24. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium Hranice (Eliška Kadlecová, Jáchym Moučka, Karla Špůrová)

starší kategorie: SLŠ Hranice (Simona Mykytinová, Eliška Dorňáková, Jan Petržela)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 LS Vyšší Brod (LČR, s.p.), 23. března 2022

 mladší kategorie: ZŠ Vyšší Brod (Tereza Honetschlägrová, Sofie Vavřilová, Josef Krutský)

 Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 LS Kraslice (LČR, s.p.) 

 mladší kategorie: ZŠ Havlíčkova, Kraslice (Rozálie Germušková, Lucie Bauerová, Sára Červenková)

 Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 LS Bruntál (LČR, s.p.) 

 mladší kategorie: ZŠ Okružní 38, Bruntál (Martina Hynštová, Jan Zlámal, Eliška Husárová)

 Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

LS Vítkov (LČR, s.p.), 22. března 2022

mladší kategorie: ZŠ Odry, Komenského 6, p. o. (Anna Dubovská, Emma Rýpalová, Eliška Korytářová)

 

Písek (VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek), 10. března 2022

starší kategorie: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek (Ondřej Löffelmann, Adam Sova, Petr Nusko)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

LS Česká Lípa (LČR, s.p.), 16. března 2022

První místo mladší kategorie obsadila se stejným počtem bodů dvě družstva ze ZŠ Partyzánská, Česká Lípa (Kateřina Mlýnská, Martin Najman, Petr Hegr), (Anna Hyblerová, Viktorie Suchardová, Karin Lesage)

 

 

LS Černá Hora (LČR, s.p.)

mladší kategorie: ZŠ Edvarda Beneše, Lysice (Veronika Vrbová, Anna Odehnalová, Kristýna Otrubová)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

LS Rychnov nad Kněžnou (LČR, s.p.)

mladší kategorie: ZŠ Náchod, Komenského 425 (David Flégl, Josef Prouza, Josef Ptáček)

 

LS Dvůr Králové nad Labem (LČR, s.p.), 15. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem (Michael Kazmirowski, Vojtěch Hojný, Tomáš Harwot)

starší kategorie: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem (Kateřina Hojná, Sára Rumlová, Štěpánka Horáková)

 

 

LS Frýdlant v Čechách (LČR, s.p.)

starší kategorie: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant (Veronika Farářová, Barbora Ťoková, Josef Vedral)

 

Lesní společnost Broumov Holding, a.s., 16. března 2022

mladší kategorie: Gymnázium Broumov (Edmund Hartwich, Eda Szymanská, Matěj František Beran)

 starší kategorie: Gymnázium Broumov (Jan Slezák, Marek Vlach, Doubravka Čápová)

 

LS Klášterec nad Ohří (LČR, s.p.), 17. března 2022

mladší kategorie: 3. ZŠ Klášterec nad Ohří (Lukáš Barták, Natálie Vohralíková, František Rolinec)

starší kategorie: Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří (Milan Buriánek, Jan Vlasák, Aleš Ecler)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

LS Buchlovice (LČR, s.p.), 15. března 2022

mladší kategorie: ZŠ a MŠ Buchlovice (Ondřej Hlůšek, René Paleček, Havel Kapounek)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

LS Třeboň (LČR, s.p.), 10. března 2022

mladší kategorie: ZŠ Horní Stropnice (Anžeka Morongová, Vojtěch Smirnov, Jiří Miškei)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

 Olomouc (ÚHÚL, pobočka Olomouc)

mladší kategorie: ZŠ a gymnázium města Konice  (Radovan Rajštetr, Vojtěch Havlíček, Jiří Fiedler) 

starší kategorie:Gymnázium Olomouc - Hejčín  (Ema Krumniklová, Dora Krumniklová, Josef Losse)

Výsledkovou listinu mladší kategorie si můžete prohlédnout zde 

Výsledkovou listinu starší kategorie si můžete prohlédnout zde 

Loučná nad Desnou (LČR, s. p.)

mladší kategorie: Gymnázium Šumperk (Vojtěch Macek, Zdeněk Pospíšil, Jiří Matějka) 

starší kategorie: Gymnázium Šumperk (Filip Vyskočil, Pavla Šímová, Alena Kubíčková)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

 

 

Obecnice (VLS ČR, s. p., divize Hořovice)

mladší kategorie: ZŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem (Matouš Hrdina, Jan Huzinec, Jan Štrosner) 

starší kategorie: Gymnázium J. Barranda (Marianna Sedláková, Eliška Fuxová, Šimon Brousil)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

 

Žlutice (SLŠ Žlutice, p.o.)

mladší kategorie: ZŠ Manětín, p.o. (Štěpán Blažek, Vojtěch Štika, Daniel Šmíd)

starší kategorie: SLŠ Žlutice, p.o. (Alois Fatura, Běla Vaculíková, Adam Martínek)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

Lipník nad Bečvou (VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou)

mladší kategorie: Gymnázium J. Škody Přerov (Josef Doležel, Vojtěch Herinek, Robin Botor)

starší kategorie: Gymnázium J. Škody Přerov (Vendula Řihošková, Lukáš Kaprál, Jan Horný)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde 

 

Karlovy Vary (VLS ČR, s. p., divize Karlovy Vary)

starší kategorie: Gymnázium Ostrov (Julie Šlemrová, Ladislav Rakyta, Aneta Marschnerová)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Skelná huť (VLS ČR, s. p., divize Mimoň)

mladší kategorie: ZŠ a MŠ Stráž p. R. (Tereza Holubová, Elena Macháčková, Štěpánka Voříšková)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Písek (VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek)

mladší kategorie: ZŠ Kovářov (Jitka Gajdošová, Veronika Pešičková, Ema Kutilová)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

Horní Planá (VLS ČR, s. p., divize Horní Planá)

mladší kategorie: ZŠ a MŠ Horní Planá (Tomáš Jagr, Damián Mareš, Tomáš Koza)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 

Brno (ÚHÚL, pobočka Brno)

mladší kategorie: Gymnázium Brno - Řečkovice (Žofie Žáková, Natali Berková, Barbora Perglová)

starší kategorie: Gymnázium Boskovice (Jan Vašíček, Eliška Dvořáčková, Vojtěch Hrabal)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 

 

Český Krumlov (LČR, s. p., VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek)

mladší kategorie: Gymnázium Český Krumlov (Veronika Janáková, Dan Hanzalík, Jan Indra)

starší kategorie: Gymnázium Český Krumlov (Magdalena Wipplingerová, Anna Janáková, Barbora Jedličková)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

 

 

 

České Budějovice (LČR, s. p., ÚHÚL, VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga, Písek)

mladší kategorie: Gymnázium J. V. Jirsíka (Marie Peroutková, Nikol Mrázková, Hana Batystová)

starší kategorie: Gymnázium Česká (Adéla Bínová, Václav Toufar, Vlastimil Hošek)

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde.